نمایش اخبار نمایش اخبار

با حمایت بانک مسکن انجام شد

صعود یکی از کارکنان بانک مسکن به قله آیلند پیک

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ، جواد موصلی از کارکنان شعبه تربت جام بانک مسکن توانست با حمایت این بانک به قله 6189 متری آیلند پیک و بیس کمپ اورست صعود نماید.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ، جواد موصلی از کارکنان شعبه تربت جام بانک مسکن توانست با حمایت این بانک به قله 6189 متری آیلند پیک و بیس کمپ اورست صعود نماید.
بنابر این گزارش ، موصلی از کارکنان ورزشکار بانک مسکن است که به عنوان اولین کارمند این بانک توانسته است قله آیلند پیک را فتح نماید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4