نمایش اخبار نمایش اخبار

در دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی :

شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن گواهینامه تعالی منابع انسانی دریافت کرد

شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن در دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی و در بین سازمان های برتر در هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی ، گواهینامه و تندیس تعالی منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومي بانك مسکن ، نريمان جهانبخش مدیرعامل شرکت تامين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانك مسکن  درخصوص دریافت این گواهینامه گفت:در چند سال اخیر مدلی به نام" مدل تعالی منابع انسانی" توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران طراحی و تدوین شده و نظر به کارائی و موثر بودن آن، سازمان های برتر در حوزه های مختلف اقتصادی برای پیشبرد برنامه های خود از این مدل بهره مند شدند كه براين اساس اين شركت نيز از اين مدل استفاده كرد.
وی ادامه داد :  پيرو ارسال درخواست رسمی اين شركت براي حضور در اين فرآیند به انجمن مدیریت منابع انسانی و بعد از انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد آموزش كاركنان ، برگزاری کلاس توجیهی و تنظیم و تکمیل مستندات انجام و اظهارنامه نیز تدوین و ارسال شد و در پايان ارزیابان ارشد این انجمن در شرکت حاضر و مدارک و شواهد موضوع را بررسی و طبق
گزارشی که به انجمن فوق ارايه کردند، این شرکت را حائز شرایط دریافت گواهینامه تعالی منابع انسانی عنوان كرد که این امر در کنفرانس فوق الذکر محقق شد.
جهانبخش افزود: شرکت مصمم است مراحل بعدی مدل در بخش های راهبردها ، فرآیندها و نتایج را با بسترسازی مناسب و به کارگیری رهنمودهای انجمن و با حمایت مدیران عالی بانک و شرکت به نحوی اجرا كند تا به عنوان شرکت یادگیرنده ، خلاق و نوآور همگام با دیگر شرکت های تابعه بانک گام های موثری در پیشبرد آرمان های بانک مسکن و تحقق اهداف عالیه شرکت بردارد.

 

آخرین بروزرسانی 1395/9/9