نمایش اخبار نمایش اخبار

در آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی

مدیرعامل بانک مسکن نشان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی را دریافت کرد

دکتر محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در چهارمین آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی لوح سپاس دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،درچهارمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران که درمرکز همایش های سازمان اسناد کتابخانه ملی تهران برگزار شد؛ نشان تعالی روابط عمومی به مدیرعامل بانک مسکن به دلیل حمایت از تعالی جویی و تعالی گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درون و برون سازمان اهدای شد.
گفتنی است این آیین با پیام دکتر آپنیل دیوالتر رییس انجمن بین المللی روابط عمومی شروع و با حضور 500 نفر از نخبگان و متخصصین روابط عمومی های کشور٫ دست اندرکاران و پیشکسوتان این حرفه ٫ جمعی از اساتید علوم ارتباطات و برخی مسوولان کشور برگزار شد.
شایان ذکر است روابط عمومی بانک مسکن نیز در این دوره از آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی های ایران، تندیس بلورین سرآمدی روابط عمومی را دریافت کرد.
آخرین بروزرسانی 1394/7/25