نمایش اخبار نمایش اخبار

جوابیه به سخنان بابک زنجانی

بانک مسکن شکایت خود در خصوص سخنان بابک زنجانی را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میکند

مدیریت محترم سایت/خبرگزاری/روزنامه
موضوع:جوابیه
با سلام و احترام
با عنایت به درج مطالب مربوط به دادگاه بابک زنجانی در رسانه ها و سخنان وی ،بانک مسکن شکایت خود را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی دنبال و پیگیر استیفای حقوق بیت المال و بانک خواهد بود.
لذا خواهشمنداست جهت تنویر افکار عمومی و حفظ حقوق بانک دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن در رسانه ها اقدام گردد.

 مسعود ایزدی

رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن
 

 

آخرین بروزرسانی 1394/10/2