نمایش اخبار نمایش اخبار

با امکان ترکیب حساب های تعهدی توام با اوراق صندوق ممتاز بانک مسکن صورت گرفت:

افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی

بانک مسکن به منظور رونق بخش مسکن و سهولت در امر خانه دار شدن مشتریان،سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب های تعهدی به جز حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به صورت توام، با اوراق صندوق ممتاز را افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،مسعود ایزدی ،مدیر روابط عمومی بانک مسکن با بیان این مطلب گفت:دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن و یا پس انداز مسکن جوانان از روز شنبه مورخ 12دی ماه سال جاری می توانند علاوه بر استفاده از امتیاز حساب خود به صورت توام، از اوراق صندوق ممتاز تا سقف های 400، 500 و 600میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی برای خرید و احداث واحد مسکونی از تسهیلات به صورت توام بانک مسکن استفاده نمایند.
وی افزود: مشتریان بانک مسکن که قبلا از تسهیلات خرید مسکن بانک استفاده کرده اند همچنین می توانند در زمان تعویض وثیقه یا تبدیل به احسن واحد مسکونی فعلی خود و یا انتقال مانده بدهی به خریدار واحد خود ، ازمابه التفاوت تسهیلات از محل انواع حساب های تعهدی و نیز اوراق صندوق ممتاز به تنهایی یا توام تا سقف های400، 500 و 600 میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی از تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن برخوردار شوند.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد: مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی مسکن در قالب خرید و یا واگذاری سهم الشرکه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن از 10 سال به 12سال افزایش یافت. 
وی همچنین افزود: افرادی که نسبت به افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام کرده و بیش از شش ماه از تاریخ افتتاح حساب انها گذشته باشد و خود یا بستگان نزدیک آنها دارای حساب صندوق پس انداز مسکن عادی،حساب پس انداز مسکن جوانان و یا حساب صندوق پس انداز ساخت باشند به شرط رعایت شرایط و ضوابط ذیربط در حال حاضر می توانند از سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید و یا ساخت واحد مسکونی برخوردار شوند.
شایان ذکر است بانک مسکن با علم به این مطلب که بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور مطرح بوده و رونق آن باعث رونق سایر بخش های اقتصادی کشور می باشد برنامه ها و فعالیت های مختلفی را درجهت رونق بخشیدن به بخش مسکن در اولویت برنامه های خود قرار داده که از جمله می توان به ایجاد و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و نیز افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق صندوق ممتاز اشاره کرد.
آخرین بروزرسانی 1394/10/19