نمایش اخبار نمایش اخبار

طی پنج ماهه اول سال جاری:

مانده سپرده ممتاز بانک مسکن 7/16 درصد رشد داشت

مانده سپرده های بانک مسکن از 9/382ر312 میلیارد ریال در پایان سال 92 به مبلغ 5/041ر338 میلیارد ریال در پایان مرداد ماه سال جاری رسید که طی این مدت 2/8 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،سهم اشخاص حقیقی از کل سپرده ها 91 درصد و سهم اشخاص حقوقی 9درصد می باشد.
بیشترین افزایش در سپرده های بانک مسکن متعلق به حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز می باشد بطوری که مانده این سپرده از مبلغ 425ر94 میلیارد ریال در پایان سال گذشته به 9/217ر110 میلیارد ریال رسید که معادل 7/16درصد رشد را نشان می دهد.
آخرین بروزرسانی 1393/11/14