نمایش اخبار نمایش اخبار

طی پنج ماهه اول سال جاری:

بانک مسکن بیش از 34 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد

بانک مسکن طی پنج ماهه اول سال جاری تعداد 132هزار و 27 فقره تسهیلات به مبلغ بیش از 1/759ر34میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته معادل 5/9 درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با 5/42 درصد سهم از کل تسهیلات می باشد.
لازم به ذکر است طی پنج ماهه اول سال جاری تعداد 60 هزار و 692 فقره تسهیلات خرید در بخش های مسکن و غیر مسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان نسبت به پایان مرداد ماه سال گذشته معادل 9/106 درصد رشد را نشان می دهد.
آخرین بروزرسانی 1393/11/14