نمایش اخبار نمایش اخبار

طی سه ماهه اول سال جاری:

بانک مسکن بیش از 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد

بانک مسکن طی سه ماهه اول سال جاری تعداد 65هزار و 806 فقره تسهیلات به مبلغ بیش از 333ر17 میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال گذشته معادل 5/12 درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با 9/42 درصد سهم از کل تسهیلات می باشد.
لازم به ذکر است طی سه ماهه اول سال جاری تعداد 29 هزار و 388فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید در بخش مسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان نسبت به سه ماهه اول سال گذشته حدود 87 درصد رشد را نشان می دهد.
آخرین بروزرسانی 1393/11/15