نمایش اخبار نمایش اخبار

ازسوی بانک مسکن پرداخت شد:

اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم استان گلستان

اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم بانک مسکن به مشتریان شعب ایرانمهر و شهدای گرگان در استان گلستان پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، اولین تسهیلات صندوق مسکن یکم در شعبه ایرانمهر گرگان پس از سپرده‌گذاری یک‌ساله مشتری و به‌صورت انفرادی به میزان 600 میلیون ریال و در شعبه شهدا گرگان به یکی از مشتریان به مبلغ 400 میلیون ریال به‌صورت سپرده‌گذاری و دیگری به‌صورت توام با اوراق گواهی حق تقدم به میزان یک میلیارد ریال پرداخت شد.
آخرین بروزرسانی 1395/5/19