نمایش اخبار نمایش اخبار

با موافقت هیات مدیره بانک مسکن؛

مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تمدید شد

طبق مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مربوط به سال 93 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، با موافقت هیات مدیره بانک، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده طی سال 1393 (مقطع زمانی 15 فروردین تا 15 اسفند 1393) از تاریخ اعتبار درج شده بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مدت 6 ماه تمدید شد.
بر این اساس اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (اوراق تسه) مربوط به فروردین 93 تا 15 مهرماه قابل خرید و فروش است و به دنبال اوراق مربوط به هر یک از ماه های سال 1393 به مدت شش ماه قابل خرید و فروش است.
شایان ذکر است، متقاضیان استفاده از تسهیلات سپرده ممتاز از محل خرید اوراق تسه می توانند با مراجعه به بخش "تسهیلات مسکن" سایت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir نرخ نمادهای اوراق تسه را ملاحظه کنند.
آخرین بروزرسانی 1395/10/25