اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

بازگشت

رییس اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

رضا فرامرزی
رییس اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی