اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

بازگشت

اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم - معاون

رحیم ابراهیم زاده
اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم - معاون
تلفن : 021-26309249
نمابر : 021-26309249
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی