اداره کل اموربین الملل اداره کل اموربین الملل

رییس اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸
تلفن : 021-26231371
نمابر : 021-26231371
اداره کل امور بین الملل - معاون اجرایی
آدرس پستی : تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك 8 طبقه 4
تلفن : 021-26200765
نمابر : 021-26200765
اداره کل امور بین الملل - معاون خارجه
آدرس پستی : تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك 8 طبقه 4
تلفن : 021-26231091
نمابر : 021-26231091
اداره کل امور بين الملل - معاون ستادی و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك 8 طبقه 4
تلفن : 021-26200766
نمابر : 021-22034504
 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط