مدیریت امور فناوري اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

بازگشت

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

ساسان شیردل
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 021-66728200
نمابر : 021-66728203
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن -طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی