مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی تجدید مزایده

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
آگهی تجدید مزایده
شماره :

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 120 دستگاه خوددریافت مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آورد از ساعت 8صبح چهارشنبه مورخ 27/9/1392 تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 7/10/1392 جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند :

-تهران ـ خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک نبش خیابان تک شمالی ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

- محل و زمان تحویل اسناد مزایده صرفاً به آدرس : خیابان ولیعصر ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان عطار ـ نبش خیابان تک شمالی ـ طبقه سوم ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات تا ساعت 00 : 15 روز شنبه 21/10/1392 خواهد بود .

مدارک لازم جهت دریافت اسناد:
*فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 08:16:00
تاريخ : 1392/09/25