مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مزايده اقلام مستهلك مرتبط با حوزه IT

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده اقلام مستهلك مرتبط با حوزه IT
شماره :
48/96/25

بانک مسکن در نظر دارد  اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده و اسقاطی مرتبط با حوزه IT (از جمله دستگاههای کارت خوان، مودم ،چاپگر تالی ،صفحه کلید ، سوئیچ 12پورت ، سوئیچ شبکه و...) را از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی و یکجا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 96/05/04 می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نامه 88969737و85193768

ضمناً جهت بازدید از اقلام زیراز تاریخ فوق به مدت 5 روز کاری(از ساعت 10صبح الی 14) به محل انبار فیروزآباد این بانک واقع در کیلومتر5 جاده ورامین قبل از فیروزآباد مقابل پمپ بنزین- صنایع آجر ماشینی فیروزآباد داخل کارخانه- انبارتجهیز و پشتیبانی مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 26205738 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس حاصل نمایید.

ساعت : 07:02:00
تاريخ : 1396/05/03