مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای دریافت خدمات ارتباطی شبکه ماهواره ای اختصاصی بانک (VSAT)

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای دریافت خدمات ارتباطی شبکه ماهواره ای اختصاصی بانک (VSAT)
شماره :
48/98/130

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):
دریافت خدمات ارتباطی شبکه ماهواره ای اختصاصی بانک (vsat) به همراه نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به مدت 5 سال شمسی

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 21.072.000.000 (بیست و یک میلیارد و هفتاد و دو میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:
بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای دریافت خدمات ارتباطی شبکه ماهواره ای اختصاصی بانک (vsat) به همراه نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به مدت 5 سال شمسی ، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/09/26 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ب :

آدرس : تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768

ساعت : 10:17:00
تاريخ : 1398/09/25