تازه های اخبار تازه های اخبار

ازمشتری ویژه بانک مسکن استان تقدیر بعمل آمد

در راستای گسترش تعامل با مشتریان و تقدیر از عملکرد آنان ،از دکتر عبدالرحیمی از مشتریان ویژه بانک مسکن شعبه سعدی تقدیر بعمل آمد.
در راستای گسترش تعامل با مشتریان و تقدیر از عملکرد آنان ،از دکتر عبدالرحیمی از مشتریان ویژه بانک مسکن شعبه سعدی تقدیر بعمل آمد.
 در این دیدار که جعفر قیصر زاده - معاون مدیر شعب استان- مهدی جمالوندی - رئیس دایره فناوری و اطلاعات و اسد کوزادیان -کارشناس بازاریابی و مسئول روابط عمومی مدیریت استان حضور داشتند از دکتر عبدالرحیمی - مسئول آزمایشگاه و از مشتریان قدیمی و ویژه بانک مسکن استان با اهداء هدایای تقدیر شد.
جعفر قیصر زاده - معاون مدیر شعب استان با تقدیر از دکتر عبدالرحیمی ، حضور وی رادر بانک مسکن با توجه به جایگاه اجتماعی و خوشنامی ایشان مثبت ارزیابی نمود و از اینکه ایشان بانک مسکن را به عنوان بانک عامل خود انتخاب نموده اند تقدیر نمود.
 دکتر عبدالرحیمی با اظهار رضایت از خدمات بانک مسکن ، برخورد همکاران، رازداری وخدمات مناسب بانک مسکن را از عوامل مهم ادامه همکاری خود با بانک مسکن ذکر کرد وبر تشویق دیگر ان بر استفاده از خدمات بانک مسکن تاکید کرد.
در پایان این دیدار با اهداء هدایایی از آقای دکتر عبدالرحیمی تقدیر شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19