اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

مدیریت شعب استان کردستان - معاون اجرایی

امید راست بین
مدیریت شعب استان کردستان - معاون اجرایی
تلفن : 087-33282131
نمابر : 087-33282131
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد